Sunday, December 10, 2023

Business - Economics

Thursday, September 21, 2017

Hội đồng Kinh doanh Úc – Việt thành lập chi nhánh tại Bang Queensland

Hội đồng Kinh doanh Úc – Việt thành lập chi nhánh tại Bang Queensland
Ngày 7/9/2017, chi nhánh Hội đồng Kinh doanh Úc – Việt tại Bang Queensland đã được thành lập. Tham dự có bà Dario Morosini, đại diện Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, ông David Trương, đại diện Cơ quan Thương mại Úc tại Bang Queensland, bà Nguyễn Thị Hoàng Thuý, Đại diện Thương mại Việt Nam tại Úc kiêm Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, ông Laurence Strano, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Úc – Việt và nhiều doanh nghiệp của bang Queensland. Đại sứ Ngô Hướng Nam cũng đã gửi thư chúc mừng.

http://vietnamexport.com/hoi-dong-kinh-doanh-uc--viet-thanh-lap-chi-nhanh-hoi-dong-tai-bang-queensland/vn2528131.html 

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 8837

Tags:

Gallery