Sunday, December 10, 2023

Business - Economics

Thursday, September 21, 2017

Australia gia hạn điều tra sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Công thương cho biết, Australia ra thông báo tạm thời chưa áp dụng biện pháp sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam.
http://cafef.vn/australia-gia-han-dieu-tra-san-pham-thap-gio-nhap-khau-tu-viet-nam-20170911160307908.chn

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 8334

Tags:

Gallery