Tuesday, May 28, 2024
en-USvi-VN

About Vietnam

Friday, March 10, 2023

Bản án số 1443/2022/HNGĐ-ST ngày 19/8/2022 của TAND TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ đề nghị của Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh, Đại sứ quán đề nghị Bà Tran Tuyen Thi Linh, sinh năm 1973, địa chỉ Loris Street, Sprinvale South, VIC 3172, Australia đến hoặc liên hệ với Đại sứ quán để nhận bản án số 1443/2022/HNGĐ-ST ngày 19/8/2022.
Print

Categories: About the Embassy, notice embassyNumber of views: 1423

Tags: notice embassy

Gallery