Saturday, July 4, 2020

Embassy Activities

Wednesday, April 27, 2016

Đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI:

1/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục này:

- Đang cư trú ở nước ngoài.

- Có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam.

2/ Hồ sơ:

- 01 Phiếu đăng ký công dân được khai đầy đủ theo mẫu số 01/NG-ĐKCD (tải tại đây).

- 01 bản chụp hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam.

- 01 bản chụp giấy tờ tùy thân và 01 bản chụp giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam quy định tại Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (Giấy khai sinh; Giấy chứng minh nhân dân; Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi) đối với trường hợp không có hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.

- Trường hợp công dân có yêu cầu cấp Giấy xác nhận đăng ký công dân, thì gửi kèm 01 phong bì trong đó phần nơi nhận ghi rõ tên và địa chỉ của mình và nộp lệ phí.

3/ Cách thức nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ có thể thực hiện trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc qua bưu điện.

4/ Thời hạn giải quyết:

- 01 ngày làm việc kể từ ngày (hoặc trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền), cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm thủ tục đăng ký công dân./.

 

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Văn phòng: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Địa chỉ thư tín (Postal Address): PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Print

Categories: for vietnameseNumber of views: 16746

Tags: for vietnamese