Wednesday, August 5, 2020

Embassy Activities

Thursday, April 28, 2016

Đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa các công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON GIỮA CÁC CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐANG TẠM TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI:

1/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục này:

- Việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con.

- Các bên cha, mẹ, con phải có mặt khi viên chức lãnh sự tiến hành đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và cấp Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con).

2/ Hồ sơ:

- Tờ khai theo mẫu TP/HT-2012-TKCMC (tải tại đây), trong đó ghi ý kiến, ký và ghi rõ họ tên, địa chỉ của 02 người làm chứng;

- Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh của người con hoặc bản chụp Giấy khai sinh của người con kèm theo bản chính để đối chiếu, nếu đã đăng ký khai sinh (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực).

- Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (chẳng hạn 1 tấm ảnh chụp chung 3 người).

- Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế của cha, mẹ và con (nếu con đã được cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế), xuất trình bản chính để đối chiếu, hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực).

- 01 phong bì (express/registered return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

3/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

Nộp hồ sơ hoặc trả kết quả có thể thực hiện trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc qua bưu điện. Các bên cha, mẹ, con phải có mặt khi viên chức lãnh sự tiến hành đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và cấp Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con).

4/ Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ;

-  Trường hợp cần phải xác minh thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, cơ quan đại diện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con./.

 * Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Văn phòng: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Địa chỉ thư tín (Postal Address): PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Print

Categories: for vietnameseNumber of views: 12496

Tags: for vietnamese