Saturday, July 4, 2020

Embassy Activities

Sunday, May 1, 2016

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM SINH RA Ở NƯỚC NGOÀI:

1/ Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục này:

- Cha, mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con.

- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chỉ đăng ký khai sinh cho trẻ em có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

2/ Hồ sơ:

2.1. Đối với trẻ me có cả hai bố mẹ đều là công dân Việt Nam, đều có hộ chiếu Việt Nam (hoặc có mẹ là công dân Việt Nam, còn cha không rõ là ai hoặc cha là người không quốc tịch):

- Nếu CHƯA đăng ký khai sinh tại cơ quan của nước ngoài: Nộp Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu tải tại đây) và bản gốc Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp (Proof of Birth);

Hoặc nếu Đàđăng ký khai sinh tại cơ quan của nước ngoài: Nộp Tờ khai Ghi chú vào sổ hộ tịch việc khai sinh (theo mẫu tải tại đây) và bản sao Giấy khai sinh do phía nước ngoài cấp;

- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu có đăng ký kết hôn) và xuất trình bản chính để đối chiếu (trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực);

- Bản sao có chứng thực (certified true copy) hộ chiếu của cha, mẹ trẻ em (nếu xuất trình bản chính để đối chiếu thì không cần nộp bản sao này). (trong trường hợp gửi hồ sơ quan đường bưu điện thì nộp bản bản sao có chứng thực);

- Bản chụp thị thực Australia còn giá trị của bố, mẹ (nếu bố, mẹ đồng thời có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài);

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

2.2. Đối với trẻ em có bố hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là công nước nước ngoài:

Ngoài hồ sơ như nêu tại điểm 2.1, cần nộp thêm văn bản thỏa thuận của cha mẹ về lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con (theo mẫu tải tại đây).

2.3. Đối với trường hợp trẻ em sinh ra ngoài giá thú (cha mẹ không đăng ký kết hôn):

- Việc đăng ký khai sinh được thực hiện nhưng bỏ trống người cha trong Giấy khai sinh; hoặc

- Mẹ và bố ngoài giá thú làm thủ tục nhận cha cho con (xin xem thủ tục nhận cha cho con tại website này).

Đề nghị cha mẹ liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán để được hướng dẫn cụ thể.

3/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

Nộp hồ sơ hoặc trả kết quả có thể thực hiện trực tiếp tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc qua bưu điện.

4/ Thời hạn giải quyết:

- Đối với trẻ có cha mẹ điều là công dân Việt Nam: 10 ngày làm việc.

- Đối với các trường hợp khác: Khoảng 15 ngày làm việc. Việc cấp Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, cấp Giấy khai sinh, cấp hộ chiếu.v.v. được thực hiện trên cơ sở hoàn tất thủ tục ghi chú vào sổ hộ tịch việc đăng ký khai sinh đã được cơ quan của nước ngoài thực hiện, hoặc thủ tục công nhận cha cho con (xem cụ thể các thủ tục này tại trang website này)./.

Lưu ý: Trường hợp vừa làm thủ tục đăng ký khai sinh, vừa đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ mới sinh ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

- Nếu CHƯA đăng ký khai sinh tại cơ quan của nước ngoài: Nộp Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu tải tại đây) và bản gốc Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp (Proof of Birth);

Hoặc nếu Đàđăng ký khai sinh tại cơ quan của nước ngoài: Nộp Tờ khai Ghi chú vào sổ hộ tịch việc khai sinh (theo mẫu tải tại đây) và bản sao Giấy khai sinh do phía nước ngoài cấp;

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu tải tại đây);
- Văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con (theo mẫu tải tại đây) nếu bố hoặc mẹ không có hộ chiếu Việt Nam, chỉ có hộ chiếu nước ngoài.
- Bản sao/JP/Certified các giấy tờ sau: Giấy Đăng ký kết hôn, hộ chiếu của bố, hộ chiếu của mẹ;
01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

Tên đầy đủ của trẻ trong các mẫu tờ khai phải nhất quán, trong đó họ (family name) phải đặt lên trước theo trật tự tiếng Việt; tên (given name) và tên đệm (middle name) cũng phải nhất quán theo thứ tự. Ví dụ: trẻ tên là "Nguyễn Hà Allan John" thì các tờ khai cũng phải đúng thứ tự như vậy (không được ghi trong tờ khai khai sinh là " Nguyễn Hà Allan John", trong khi tờ khai hộ chiếu lại ghi "Nguyễn Allan John Hà").

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Văn phòng: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Địa chỉ thư tín (Postal Address): PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Print

Categories: for vietnameseNumber of views: 38136

Tags: for vietnamese