Monday, May 27, 2019

Embassy Activities

Tuesday, May 3, 2016

Hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của Australia cấp để sử dụng ở Việt Nam

Legalization of documents issued by Australian authorities to be used in Viet Nam

 

1/ Yêu cầu cụ thể đối với giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự (viết tắt là HPHLS): 

Requirements for documents to be legalized

- Là giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam. Documents issued by Australian authorities to be recognized and used in Viet Nam.

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được HPHLS phải đã được Bộ Ngoại giao Australia chứng nhận trước. 

Documents was authenticated by the Department of Foreign Affairs and Trade of Australia (DFAT). 

- Mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của các cơ quan và người có thẩm quyền của nước ngoài phải được giới thiệu trước cho Đại sứ quán.

Sample of seal and signature of DFAT official was introduced to the Embassy of Viet Nam

- Không thuộc các trường hợp: (1) Không được HPHLS hoặc (2) Miễn HPHLS (xin xem phần Lưu ý dưới đây). 

Documents are qualified for legalization or are not exempted from legalization. 

2/ Hồ sơ (Dossier consists of ):

- Đơn đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự - Application form (theo mẫu tải tại đây - download here);

- Bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy thông hành). 

Copy of your passport or your driver license. 

- 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện). A return self-addressed envelop (express or registered).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam"). Fee )(in AUD) paid in cash, or by Money Order or by Bank Cheque payable to "the Embassy of Viet Nam").

- Giấy tờ, tài liệu đề nghị được HPHLS đã được Bộ Ngoại giao Australia trước. Để tham khảo, xin xem địa chỉ Văn phòng Bộ Ngoại giao Australia tại các bang dưới đây:

Documents which was already authenticated by the following Offices of the Department of Foreign Affairs and Trade of Australia (for reference):  

* Adelaide: 

The South Australia State Office  

5th Floor Allianz House 

55 Currie St, Adelaide SA 5000

Email: [email protected]

Phone: (08) 8403 4899     Fax: (08) 8403 4873

* Brisbane: 

Queensland State Office

Level 17
150 Charlotte St (opp Queensland Health)
Brisbane Qld 4000

Phone: 1300 935 260

* Canberra:

Canberra Passport Office

R.G Casey Building

Sydney Avenue, Barton ACT

Email: [email protected]

Phone: 1300 935 260

* Darwin:

Northern Territory Office

5th Floor, Northern Territory House

22 Mitchell Street

Darwin, NT 0800

Email: [email protected]

Phone: 1300 935 260

* Hobart

Tasmania Stae Office

Level 1, 111 Macquarie Street, Hobart TAS 7000

Phone: (03) 6238 4099     Fax: (03) 6238 4024

Email: [email protected]

* Melbourne

Melbourne Passport Office

Authentication Section

Thông báo từ Bộ Ngoại giao Australia (để tham khảo):

- Trước khi nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua bưu điện), cần khai "Document legalisation request form" (xem đường link: hroughhttp://smartraveller.gov.au/services/legalising-documents/Pages/australia.aspx) 

- Nộp trực tiếp: Hẹn nộp hồ sơ qua số 1300 935 260

 

Level 2, Collins Square

747 Collins Street, Docklands VIC 3008

- Nộp hồ sơ qua bưu điện tới: 

GPO Box 2239

Melbourne VIC 2001

* Sydney: 

Ausstralian Passport Office

Authentication Section

Thông báo từ Bộ Ngoại giao Australia (để tham khảo):

- Trước khi nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua bưu điện), cần khai "Document legalisation request form" (xem đường link: hroughhttp://smartraveller.gov.au/services/legalising-documents/Pages/australia.aspx) 

- Nộp trực tiếp: Hẹn nộp hồ sơ qua số 1300 935 260

 Level 7, 26 Lee St (gần Central station), Sydney NSW 2000

- Nộp hồ sơ qua bưu điện tới: 

GPO Box 2239

Sydney NSW 2001

* Perth

Western Australia State Offcice

Level 17, Exchange Tower

Sherwood Court (off St Georges Terrace) 
Perth WA 6000
Phone: (08) 9231 4499   Fax: (08) 9221 2827
Email:[email protected]

* Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu nêu trên, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này.

3/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

Nộp hồ sơ hoặc trả kết quả có thể thực hiện trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc qua bưu điện.

4/ Thời hạn giải quyết:

- 04 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Processing time 04 working day from the date of receiving sufficient documents.

- Trường hợp hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn nhưng không quá 05 ngày làm việc.

- Trường hợp mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của cơ quan và người có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự nước ngoài chưa được chính thức thông báo hoặc cần kiểm tra tính xác thực, Đại sứ quán sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác minh. Ngay sau khi nhận được kết quả xác minh, Đại sứ quán giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho đương sự./.

 

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Đến trực tiếp: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Gửi bưu điện (Postal Address): PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Telephone: (61-2) 6286 6059 (EXT: 101/102); 
Direct line: (61-2) 6286 8465 / 62865660

Fax: 61-2-6286 4534

Email: [email protected]
Website: www.vietnamembassy.org.au

Từ 9h15 - 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu. 

LƯU Ý:

* Các giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự:

- Giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

- Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Giấy tờ, tài liệu được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

* Các giấy tờ, tài liệu không được hợp pháp hóa lãnh sự:

- Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính chính theo quy định pháp luật.

- Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự có các chi tiết trong bản thân giấy tờ, tài liệu đó mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn với giấy tờ, tài liệu khác trong hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự. 

- Giấy tờ, tài liệu giả mạo hoặc được cấp, chứng nhận sai thẩm quyền theo quy định pháp luật.

- Giấy tờ, tài liệu đồng thời có con dấu và chữ ký không được đóng trực tiếp và ký trực tiếp trên giấy tờ, tài liệu. Con dấu, chữ ký sao chụp dưới mọi hình thức đều không được coi là con dấu gốc, chữ ký gốc.

- Giấy tờ, tài liệu có nội dung vi phạm quyền và lợi ích của Nhà nước Việt Nam, không phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam hoặc các trường hợp khác có thể gây bất lợi cho Nhà nước Việt Nam.


 


Print

Categories: for vietnameseNumber of views: 17136

Tags: for vietnamese