Tuesday, March 19, 2019

Business - Economics

Friday, December 15, 2017

Cherry Australia trở lại Việt Nam

Ngày 12/12, tại Hà Nội, chương trình khai mạc “Taste Australia – Cherry đang vào mùa” đã diễn ra. Chương trình do Hiệp hội Cherry Australia với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia và hợp tác của phía Việt Nam tổ chức.

http://www.dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/cherry-australia-tro-lai-viet-nam-466207.html

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 4072

Tags:

Gallery