Tuesday, September 26, 2023

Business - Economics

Friday, December 15, 2017

Xuất khẩu tôm sang thị trường Australia nhiều triển vọng

Việt Nam là nguồn cung tôm lớn nhất cho Australia chiếm 35,6% tổng giá trị nhập khẩu tôm của Australia.

http://cafef.vn/xuat-khau-tom-sang-thi-truong-australia-nhieu-trien-vong-20171205095618799.chn

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 11227

Tags:

Gallery