Tuesday, September 26, 2023

About Vietnam

Friday, March 25, 2022

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

Về thể lệ cuộc thi, xin trân trọng thông báo như sau:

1. Nội dung

Các tác phẩm văn học viết về đề tài công nhân, công đoàn với các nội dung-đời sống việc làm, tâm tư, tình cảm, ước mơ, khát vọng của công nhân lao đông trong các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; công nhân trong khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các ngành ngh, lĩnh vực, vai trò, vị trí hoạt động thiết thực, hiệu quả của tổ chức công đoàn; đời sống, công việc tâm tư tình cảm và những đóng góp của cán bộ công đoàn.

2. Về thể loại tác phẩm dự thi (02 thể loại): tiểu thuyết và truyện ngắn

3. Đối tượng tham gia Cuộc thi:

Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà văn chuyên nghiệp, không chuyên, cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động

4. Quy định về tác phẩm dự thi

- Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm hoàn chỉnh dạng bản thảo chưa công bố hay tham dự một cuộc thi nào trước đây và không tham dự các cuộc thi khác cho đến khi kết thúc cuộc thi này.

- Tác phẩm là tiểu thuyết hoặc truyện ngắn. Tác giả ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác (nếu có), giới tính, địa chỉ liên hệ hoặc email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm thuộc cả hai thể loại nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh.

- Người tham dự cuộc thi cam kết chịu trách nhiệm về quyền tác giả và sở hữu trí tuệ của tác phẩm.

- Tác phẩm dự thi sẽ thuộc quyền sử dụng của Ban Tổ chức, được chọn đăng trên Báo Lao động, Báo Văn nghệ kể từ khi được Ban Tổ chức cuộc thi chấp nhận, được xuất bản và được hưởng chế độ nhuận bút 1 lần theo quy định. Các tác phẩm không được sử dụng, Ban Tổ chức không trả lại bản thảo.

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng miễn phí các tác phẩm tham dự để quảng bá cho cuộc thi.

- Sau thời gian cuộc thi, Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm gửi đến dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn, kể cả việc xây dựng thành phim.

5. Cơ cấu và Giải thưởng:

5.1. Đối với truyện ngắn: Có 15 giải, gồm:

- 01 Giải đặc biệt: 200.000.000 đồng.

- 01 Giải nhất: 150.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì: 100.000.000 đồng/giải.

- 03 Giải ba: 50.000.000 đồng/giải.

- 08 Giải khuyến khích: 20.000.000 đồng/giải.

5.2. Đối với tiểu thuyết: Có 14 giải, gồm:

- 01 Giải đặc biệt: 400.000.000 đồng.

- 01 Giải nhất: 300.000.000 đồng.

- 02 Giải nhi: 150.000.000 đồng/giải.

- 03 Giải ba: 100.000.000 đồng/giải.

- 07 Giải khuyến khích: 30.000.000 đồng/giải.

Ngoài các giải thưởng trên, Ban Tổ chức sẽ xét chọn và trao các giải chuyên đề

Tổng kinh phí giải thưởng khoảng 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng) được lấy từ nguồn xã hội hóa.

6. Tiến độ của Cuộc thi

- Cuộc thi diễn ra từ tháng 11.2021 đến Quý IV.2023

- Lễ công bố phát động, họp báo: 9h00 ngày 23.11.2021.

- Bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày công bố phát động, và kết thúc nhận tác phẩm

vào ngày 30/8/2023 (tính theo dấu bưu điện, email)

- Tổng kết và trao giải: Quý IV.2023

- Danh sách tác giả, tác phẩm đoạt giải sẽ được công bố rộng rãi trên các báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác trong toàn quốc.

7. Hồ sơ dự thi

- Hồ sơ tác phẩm dự thi gồm:

+ Thông tin về tác giả: Họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ.

+ Bản giới thiệu khái quát về tác phẩm.

+ Bàn thảo hoàn chỉnh của tác phẩm.

Các tác phẩm dự thi sai quy định sẽ bị loại và Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan.

8. Hội đồng giảm khảo Cuộc thi

- Hội đồng Sơ khảo: Bao gồm đại diện Hội Nhà văn Việt Nam, các nhà lý luận, phê bình văn học, đại diện Báo Lao Động.

- Hội đồng chung khảo: Bao gồm đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, đại diện Báo Lao Động và các nhà lý luận, phê bình văn học.

9. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

- Bản thảo giấy gửi bưu điện về địa chỉ: Báo Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giây, Hà Nội (Bì thư ghi rõ: Tham gia cuộc thi viết về đề tài công nhân, công đoàn 2021- 2023”).

- Bản điện tử gửi qua mail về hộp thư: t[email protected] hoăc [email protected]

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với hồ sơ thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi bưu điện.   

Xin trân trọng thông báo!       

Print

Categories: About the Embassy, News and Events, tin tức sự kiệnNumber of views: 2517

Tags:

Gallery