Saturday, October 8, 2022

TOURIST VISA

Vietnam Visa Online Application

 

Due to the current requirements of the Vietnamese Authorities, please contact a travel agency for a tourist visa arrangement.

WARNING:

There has been a cluster of complaints from both Australian and foreign visitors that the online visa applications via unauthorized and/or untrustworthy websites cause a lot of inconvenience. Sometimes they can not board on the plane or be denied entry and pay a fine because of fake visas.

For reasons as such, travelers and businesses to Viet Nam are strongly recommended to apply for the visas before departure

Unilateral Visa exemption for following passports holders:

1. The list of countries with visa exemption to Vietnam. Conditions applied.

EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM.docx

2. Visa exemption for tourists who take an direct international flight to and out of  Phu Quoc Island.

Certification the form to get Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Please be advised that the Embassy does not issue Criminal Record (Police Check). We only certify the Form and the passport for you to send to Vietnam to get the Criminal Record.

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Thủ tục THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Author: vembassy/Saturday, April 30, 2016/Categories: Visa and Consular services, for vietnamese

Rate this article:
2.1

Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch Úc, có thể nộp các hồ sơ sau để xin thôi quốc tịch Việt Nam (Cập nhật năm 2020):

1/ 03 Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam cho người đã thành niên (TẢI VỀ TẠI ĐÂY), hoặc chưa thành niên (TẢI VỀ TẠI ĐÂY) có dán ảnh 4x6 cm chụp không quá 6 tháng.

2/ 03 Tờ khai lý lịch dùng cho việc thôi quốc tịch Việt Nam (TẢI VỀ TẠI ĐÂY), có dán ảnh 4x6 cm chụp không quá 6 tháng (Đối với trẻ chưa thành niên, cha, mẹ có thể khai hộ).

     Lưu ý:  Cần ghi rõ địa chỉ thường trú và/hoặc tạm trú trước khi xuất cảnh.            

3/ Đối với trẻ dưới 18 tuổi thì phải có thỏa thuận về việc thôi quốc tịch cho con chưa thành niên (3 bản) TẢI MẪU TẠI ĐÂY. Đối với con từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi thì con cũng phải ký vào đơn cùng với cha mẹ.

4/ 03 bản sao (certified copy) hộ chiếu Úc;

5/ 03 bản sao (certified copy) giấy chứng nhận quốc tịch Úc và 03 bản dịch ra tiếng Việt giấy này (dịch và xác nhận bởi một tổ chức dịch thuật được cấp phép của Úc hoặc của Việt Nam);

6/ Bản chính (original) hộ chiếu Việt Nam;

7/ Bản chính (original) chứng minh thư nhân dân Việt Nam (nếu có);

8/ Bản chụp các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có): Giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy chứng  nhận đã nộp đủ thuế, Phiếu lý lịch tư pháp,v.v.

9/ 01 bì thư quốc tế bảo đảm (Registered Post International) để Đại sứ quán gửi hồ sơ về Việt Nam;

10/ Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

* Lưu ý:

- Giấy tờ trong hồ sơ do các cơ quan của Úc cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Giấy tờ phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định cua pháp luật Việt Nam.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện, gửi theo địa chỉ thư tín:

Embassy of Viet Nam

PO BOX 98, Mawson ACT 2607

- Nhận kết quả: Đương đơn trực tiếp đến trụ sở Đại sứ quán nhận kết quả khi được thông báo.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Office: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Postal Address: PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Print

Number of views (25841)/Comments (0)