Friday, September 30, 2022

TOURIST VISA

Vietnam Visa Online Application

 

Due to the current requirements of the Vietnamese Authorities, please contact a travel agency for a tourist visa arrangement.

WARNING:

There has been a cluster of complaints from both Australian and foreign visitors that the online visa applications via unauthorized and/or untrustworthy websites cause a lot of inconvenience. Sometimes they can not board on the plane or be denied entry and pay a fine because of fake visas.

For reasons as such, travelers and businesses to Viet Nam are strongly recommended to apply for the visas before departure

Unilateral Visa exemption for following passports holders:

1. The list of countries with visa exemption to Vietnam. Conditions applied.

EXEMPTION OF ENTRY VISA TO VIETNAM.docx

2. Visa exemption for tourists who take an direct international flight to and out of  Phu Quoc Island.

Certification the form to get Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Please be advised that the Embassy does not issue Criminal Record (Police Check). We only certify the Form and the passport for you to send to Vietnam to get the Criminal Record.

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa các công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài

Author: vembassy/Thursday, April 28, 2016/Categories: for vietnamese

Rate this article:
No rating

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON GIỮA CÁC CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐANG TẠM TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI:

1/ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục này:

- Việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con.

- Các bên cha, mẹ, con phải có mặt khi viên chức lãnh sự tiến hành đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và cấp Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con).

2/ Hồ sơ:

- Tờ khai theo mẫu TP/HT-2012-TKCMC (tải tại đây), trong đó ghi ý kiến, ký và ghi rõ họ tên, địa chỉ của 02 người làm chứng;

- Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh của người con hoặc bản chụp Giấy khai sinh của người con kèm theo bản chính để đối chiếu, nếu đã đăng ký khai sinh (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực).

- Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (chẳng hạn 1 tấm ảnh chụp chung 3 người).

- Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế của cha, mẹ và con (nếu con đã được cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế), xuất trình bản chính để đối chiếu, hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực).

- 01 phong bì (express/registered return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

3/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

Nộp hồ sơ hoặc trả kết quả có thể thực hiện trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc qua bưu điện. Các bên cha, mẹ, con phải có mặt khi viên chức lãnh sự tiến hành đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và cấp Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con).

4/ Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ;

-  Trường hợp cần phải xác minh thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, cơ quan đại diện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con./.

 * Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Văn phòng: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Địa chỉ thư tín (Postal Address): PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Print

Number of views (16373)/Comments (0)