Saturday, February 16, 2019

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Cấp Giấy miễn thị thực (5-year Visa Exemption Certificate)

-Giấy miễn thị thực có giá trị 5 năm (hoặc có giá trị đến trước thời hạn của hộ chiếu 6 tháng);

- Đối tượng được cấp Giấy này nếu về Việt Nam để thăm thân hoặc về việc riêng;

- Thời gian cư trú ở Việt Nam: mỗi lần nhập cảnh cư trú không quá 6 tháng (có thể được gia hạn 1 lần không quá 6 tháng nếu có  lý do chính đáng).

This 5 year visa/Visa exemption is issued for:

- Foreign passport holder of Vietnamese origin; and

- Foreign passport holder who is son/daughter, parent or spouse of people of Vietnamese origin.

Khuyến cáo về dịch bệnh do virus Zika

Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Zika đang bùng phát mạnh tại nhiều nước, trong đó có Xing-ga-po, Thái Lan, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị công dân khi xuất nhập cảnh các nước có dịch bệnh cần lưu ý một số điểm (xin xem chi tiết trong tin này).

Thursday, January 07, 2016

Unilateral Visa exemption for following passports holders:

Vietnamese entry visa is required for all foreigners wishing to visit Viet Nam, except citizens of countries having bilateral agreements on visa exemption with Viet Nam or enjoying visa exemption by the Vietnamese Government's unilateral decision.

The Vietnamese Government has UNILATERALLY decided that holders of passports from these countries will be waived off Vietnamese visas, if meeting all the following conditions:

- Tentative duration of stay in Viet Nam does not exceed 15 days (If tentative duration of stay is over 15 days, the applicant must apply for visa in advance);

- Passport's validity remains at least 06 months from the date of existing Viet Nam;

- For those who visited Viet Nam before, this entry date must be over 30 days since the last entry (If this entry is 30 days or less since the last entry, the applicant has to apply for visa in advance).

- In case the applicant intends for multiple entries in which the entry date of the second tentative entry is 30 days or less since the exit date of the first tentative entry, he/she must apply visa for the second entry. For example: The tentative first entry is from 01 June to 10 June, exiting Viet Nam and coming back Viet Nam from 27 June to 05 July, the applicant must apply for the second entry (27 June-5 July).

Note: Passport holders of Germany, France, the UK, Italy and Spain is exempted from Vietnamese visa.

Print

Categories: Consular services, dịch vụ lãnh sự, foreignerNumber of views: 30097

Tags: for foreigner