Thursday, December 13, 2018

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Đăng ký kết hôn giữa hai công dân Việt Nam đang tạm trú ở nước ngoài

Author: vembassy/Monday, April 25, 2016/Categories: for vietnamese

Rate this article:
No rating

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN GIỮA HAI CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐANG TẠM TRÚ Ở NƯỚC NGOÀI:

1/ Yêu cầu của thủ tục này: Không vi phạm Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình ngày năm 2014.

2/ Hồ sơ:

- Tờ khai xin đăng ký kết hôn theo mẫu.

- Bản sao hộ chiếu và xuất trình bản chính để đối chiếu.

-  Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chưa quá 6 tháng không bị mắc bệnh truyền nhiễm, tâm thần, HIV…

- Giấy xác nhận nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú trước khi xuất cảnh về tình trạng hôn nhân của người đó (nếu đã đủ 18 tuổi trở lên trong thời gian cư trú tại địa phương đó).

- Trường hợp người đề nghị đăng ký kết hôn đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả ở trong nước và ở nước ngoài) thì phải nộp thêm Bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian cư trú ở nhiều nơi khác nhau đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cam đoan.

- Đối với người trước đây có vợ hoặc có chồng nhưng đã ly hôn thì phải nộp bản sao bản án, quyết định cho ly hôn đã có hiệu lực pháp luật; Trong trường hợp bản án, quyết định cho ly hôn của Toà án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài thì nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Đối với người trước đây có vợ hoặc có chồng nhưng người vợ hoặc người chồng đó đã chết hoặc bị tuyên bố là đã chết thì phải nộp bản sao Giấy chứng tử của người vợ hoặc người chồng đó. 

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận.

- Lệ phí theo quy định (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

3/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả: 

Nộp hồ sơ có thể thực hiện trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc qua bưu điện. Tuy nhiên, hai bên nam nữ phải có mặt tại trụ sở Đại sứ quán để ký vào Sổ Đăng ký kết hôn và nhận Giấy Đăng ký kết hôn.

4/ Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ;

-  Trường hợp cần phải xác minh với các cơ quan chức năng ở trong nước và ở ngoài nước, thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Đại sứ quán sẽ làm thủ tục đăng ký kết hôn./.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Văn phòng: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Địa chỉ thư tín (Postal Address): PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Telephone: (61-2) 6286 6059 (EXT: 101/102); 

Direct line: (61-2) 6286 8465 / 62865660

Fax: 61-2-6286 4534
Email: vembassy@iinet.net.au
Từ 9h15 - 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Print

Number of views (9138)/Comments (0)

TOURIST VISA

Entry visas to Viet Nam can be applied BY POST, IN PERSON or ONLINE (by the applicant or anyone on his/her behalf at the Embassy).
APPLY ONLINE: For Australian and New Zealand passport holders and for the purposes of tourism & family visiting only.
Step 1: Read carefully general instructions HERE;
Step 2: Please click here: www.vietnamembassyvisa.org.au to fill online form, upload passport copy and photo;
Step 3: Transfer money; and
Step 4: Loose-leaf visa will be sent by post to your address (processing within 01-02 working day, excluding express posting).
APPLYING BY POST (Check list): Original passport, application form (with photo attached), fee in AUD (Cash, Money Order, Bank Cheque, Company Cheque; Personal Cheque is accepted but not encouraged; payable to "the Embassy of Viet Nam") and one envelop for returning. 

Postal Address: PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia. 

Processing time: 24 hours after all the suficient documents are received (express service for same day with extra fee).

Please download the application form here: Vietnamese visa form (1).doc

APPLY IN PERSON: Application form, passport, fee (cash, money order or cheque). Address: 6 Timbarra Crescent, O' Malley ACT 2606.

WARNING:

We recently received a cluster of complaints from both Australian and foreign travellers and businesses about their online visa applications to Viet Nam. Some of them complained that they could not board the flight because their airlines do not accept online visa on arrival. Others filled in online visa applications via unauthorized and/or untrustworthy websites so that they were certainly denied entry and paid a fine because they turned up with fake visas.

For reasons as such, travellers and businesses to Viet Nam are strongly recommended to contact the Embassy of the S.R. of Viet Nam in Australia for consultations and advices before lodging their visa applications. They are also encouraged to obtain their visas before departure.

Unilateral Visa exemption for following passports holders:

- The UK, Germany, Italy, France and Spain (valid until 30th June 2018); and

- Japan, the Repulic of Korea, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Russian Federation, Belarus.

Conditions applied.

Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Step 1: Certification by the Embassy of Viet Nam of your signature in Criminal Records Form and certification of true copy of your passport;

Step 2: Submission of paper work as required to the Vietnamese competent authority in Viet Nam (Department of Justice of the Province/cities where you resided; or the Hanoi-based National Center for Criminal Records- NCCR) by post or in person to get the Criminal Records Certificate; and

Step 3: Translation into English of the Criminal Records Certificate obtained at Step 2 which can be done at our Embassy.

Step 4:  Submission of the Vietnamese Criminal Records Certificate and its translated version to the relevant Australian authority.