Thursday, December 13, 2018

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Chứng nhận hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, chứng thực bản sao, chứng thực bản dịch

Author: vembassy/Monday, May 02, 2016/Categories: for vietnamese

Rate this article:
No rating

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN, GIẤY ỦY QUYỀN; CHỨNG THỰC BẢN SAO, CHỨNG THỰC BẢN DỊCH.

1/ Yêu cầu: 

Người thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính không được thực hiện chứng thực trong các trường hợp sau đây: 

- Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo.

- Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung.

- Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao. 

2/ Hồ sơ: 

a/ Chứng thực sao y bản chính các giấy tờ: phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

+ Bản chính giấy tờ cần chứng thực (nếu là giấy tờ do cơ quan của Việt Nam cấp). Riêng đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, thì cần làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ đó trước khi làm thủ tục sao y bản chính).

+ Bản sao chụp hộ chiếu. 

+ 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi trả qua đường bưu điện). 

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

b/ Công chứng, chứng thực chữ ký trong hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền: 

+ Hộ chiếu (bản chính hoặc bản sao có công chứng, hoặc có JP);

+ Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, ....(nên nhờ văn phòng công chứng ở Việt Nam hoặc luật sư Việt Nam thảo giúp, hoặc tham khảo mẫu Hợp đồng ủy quyền, mẫu Giấy ủy quyền tại "Form of Registration" tại trang chủ).

+ Bản chụp các giấy tờ liên quan đến tài sản nêu trong văn bản cần chứng thực chữ ký.

+ Trường hợp cần làm rõ nội dung và những người liên quan đến việc ủy quyền, đương đơn có thể phải nộp các giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể. 

+ 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi trả qua đường bưu điện). 

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

c/ Chứng thực chữ ký của người dịch: được thực hiện theo thủ tục chứng thực chữ ký phải đảm bảo:

+ Người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch. 

+ Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch. 

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi trả qua đường bưu điện). 

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

3/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả: 

Đương đơn ít nhất một lần có mặt trực tiếp tại Đại sứ quán (khi nộp hồ sơ hoặc khi nhận kết quả), trừ trường hợp làm thủ tục sao y bản chính giấy tờ hoặc xác nhận bản dịch thì có thể gửi và nhận qua đường bưu điện.  

4/ Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; hoặc 

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh từ các cơ quan chức năng./.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Đến trực tiếp: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Gửi bưu điện (Postal Address): PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Telephone: (61-2) 6286 6059 (EXT: 101/102); 
Direct line: (61-2) 6286 8465 / 62865660

Fax: 61-2-6286 4534
Email: vembassy@iinet.net.au
Từ 9h15 - 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Print

Number of views (17142)/Comments (0)

Tags:

TOURIST VISA

Entry visas to Viet Nam can be applied BY POST, IN PERSON or ONLINE (by the applicant or anyone on his/her behalf at the Embassy).
APPLY ONLINE: For Australian and New Zealand passport holders and for the purposes of tourism & family visiting only.
Step 1: Read carefully general instructions HERE;
Step 2: Please click here: www.vietnamembassyvisa.org.au to fill online form, upload passport copy and photo;
Step 3: Transfer money; and
Step 4: Loose-leaf visa will be sent by post to your address (processing within 01-02 working day, excluding express posting).
APPLYING BY POST (Check list): Original passport, application form (with photo attached), fee in AUD (Cash, Money Order, Bank Cheque, Company Cheque; Personal Cheque is accepted but not encouraged; payable to "the Embassy of Viet Nam") and one envelop for returning. 

Postal Address: PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia. 

Processing time: 24 hours after all the suficient documents are received (express service for same day with extra fee).

Please download the application form here: Vietnamese visa form (1).doc

APPLY IN PERSON: Application form, passport, fee (cash, money order or cheque). Address: 6 Timbarra Crescent, O' Malley ACT 2606.

WARNING:

We recently received a cluster of complaints from both Australian and foreign travellers and businesses about their online visa applications to Viet Nam. Some of them complained that they could not board the flight because their airlines do not accept online visa on arrival. Others filled in online visa applications via unauthorized and/or untrustworthy websites so that they were certainly denied entry and paid a fine because they turned up with fake visas.

For reasons as such, travellers and businesses to Viet Nam are strongly recommended to contact the Embassy of the S.R. of Viet Nam in Australia for consultations and advices before lodging their visa applications. They are also encouraged to obtain their visas before departure.

Unilateral Visa exemption for following passports holders:

- The UK, Germany, Italy, France and Spain (valid until 30th June 2018); and

- Japan, the Repulic of Korea, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Russian Federation, Belarus.

Conditions applied.

Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Step 1: Certification by the Embassy of Viet Nam of your signature in Criminal Records Form and certification of true copy of your passport;

Step 2: Submission of paper work as required to the Vietnamese competent authority in Viet Nam (Department of Justice of the Province/cities where you resided; or the Hanoi-based National Center for Criminal Records- NCCR) by post or in person to get the Criminal Records Certificate; and

Step 3: Translation into English of the Criminal Records Certificate obtained at Step 2 which can be done at our Embassy.

Step 4:  Submission of the Vietnamese Criminal Records Certificate and its translated version to the relevant Australian authority.