Friday, March 31, 2017

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành

Author: vembassy/Friday, May 06, 2016/Categories: for vietnamese

Rate this article:
No rating

A. THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG:

Lưu ý: Người Việt Nam đang ở nước ngoài chưa được cấp hộ chiếu nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Không có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam;

b) Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

I. THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG LẦN ĐẦU:

Áp dụng cho: (1) Trẻ mới sinh ra ở nước ngoài; (2) Người xuất cảnh Việt Nam đã lâu, chưa được cấp hộ chiếu lần nào. 

1/ Hồ sơ:

1.1.  Trẻ mới sinh ra ở nước ngoài:

- 01 Tờ khai (theo mẫu tải tại đâyvà 02 ảnh giống nhau (cỡ 4x6 cm, chụp trên phông nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, chụp không quá 01 năm), trong đó có 01 ảnh dán vào Tờ khai và 01 ảnh đính kèm.Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu, ghi họ tên theo trật tự tiếng Việt (ghi theo thứ tự: họ, tên đệm, tên). 

- Bản sao (certified true copy) Giấy khai sinh Việt Nam của trẻ em đó. Trường hợp chưa có Giấy khai sinh Việt Nam thì cần làm thủ tục Ghi chú hộ tịch việc khai sinh hoặc xin cấp Giấy khai sinh Việt Nam (xin xem hướng dẫn tại website này).

- Bản sao (certified true copy) hộ chiếu của bố và của mẹ. Trường hợp bố hoặc mẹ không có hộ chiếu Việt Nam thì cần làm thủ tục lựa chọn quốc tịch Việt Nam khi làm thủ tục ghi chú hộ tịch hoặc đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán (xin xem hướng dẫn tại website này).

- Bản chụp thị thực Australia của bố và của mẹ (trường hợp bố, mẹ đồng thời có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó).

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").


Lưu ý: Trường hợp vừa làm thủ tục đăng ký khai sinh, vừa đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ mới sinh ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

Nếu CHƯA đăng ký khai sinh tại cơ quan của nước ngoài: Nộp Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu tải tại đây) và bản gốc Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp (Proof of Birth);

Hoặc nếu Đàđăng ký khai sinh tại cơ quan của nước ngoài: Nộp Tờ khai Ghi chú vào sổ hộ tịch việc khai sinh (theo mẫu tải tại đây) và bản sao Giấy khai sinh do phía nước ngoài cấp;

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu tải tại đây);
- Văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con (theo mẫu tải tại đâynếu bố hoặc mẹ không có hộ chiếu Việt Nam, chỉ có hộ chiếu nước ngoài.
- Bản sao/JP/Certified các giấy tờ sau: Giấy Đăng ký kết hôn, hộ chiếu của bố, hộ chiếu của mẹ;
01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

Tên đầy đủ của trẻ trong các mẫu tờ khai phải nhất quán, trong đó họ (family name) phải đặt lên trước theo trật tự tiếng Việt; tên (given name) và tên đệm (middle name) cũng phải nhất quán theo thứ tự. Ví dụ: trẻ tên là "Nguyễn Hà Allan John" thì các tờ khai cũng phải đúng thứ tự như vậy (không được ghi trong tờ khai khai sinh là " Nguyễn Hà Allan John", trong khi tờ khai hộ chiếu lại ghi "Nguyễn Allan John Hà").

1.2. Người xuất cảnh Việt Nam đã lâu, chưa được cấp hộ chiếu lần nào: 

- 01 Tờ khai (tải mẫu tại đâyvà 02 ảnh giống nhau (cỡ 4x6 cm, chụp trên phông nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, chụp không quá 01 năm), trong đó có 01 ảnh dán vào Tờ khai và 01 ảnh đính kèm.

+ Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu, ghi họ tên theo trật tự tiếng Việt (ghi theo thứ tự: họ, tên đệm, tên). 

+ Tờ khai cần ghi rõ ràng, chính xác địa chỉ thường trú, tạm trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, họ tên bố mẹ, người thân ở Việt Nam (cùng địa chỉ nơi ở và số điện thoại liên hệ nếu có). Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính thì cần ghi rõ tên địa chỉ cũ và tên địa chỉ mới.

- Bản sao (certified true copy) các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có) dùng để làm căn cứ cấp hộ chiếu như Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh, Sổ Hộ khẩu, Thẻ Cư tri, giấy tờ chứng minh quốc tịch của cha và mẹ, Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy phép xuất cảnh.v.v.). 

Trường hợp không có các giấy tờ trên thì cần nộp bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu tải tại đây). 

- Bản chụp thị thực Australia (trường hợp có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó).

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

2/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả: 

Nộp hồ sơ hoặc trả kết quả có thể thực hiện trực tiếp tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc qua bưu điện, nhưng phải đảm bảo ít nhất 01 lần người đề nghị cấp hộ chiếu phải có mặt tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

3/ Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu hồ sơ không phải xác minh với các cơ quan chức năng trong nước. 

- Trường hợp cần phải xác minh với các cơ quan trong nước: Đại sứ quán chỉ cấp hộ chiếu sau khi có ý kiến đồng ý của các cơ quan chức năng ở Việt Nam. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến trả lời của các cơ quan này, Đại sứ quán sẽ cấp hộ chiếu. 

II. THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (do bị mất, hư hỏng, hết thời hạn sử dụng, hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cấp lại, tách trẻ em trong hộ chiếu của cha mẹ): 

1/ Hồ sơ: 

1.1. Hộ chiếu sắp hết hạn hoặc đã hết hạn:

- 01 Tờ khai (tải mẫu tại đây) và 02 ảnh giống nhau (cỡ 4x6 cm, chụp trên phông nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, chụp không quá 01 năm), trong đó có 01 ảnh dán vào Tờ khai và 01 ảnh đính kèm. Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu

- Bản chính hộ chiếu sắp hết hạn hoặc đã hết hạn (để làm thủ tục hủy).

- Bản chụp thị thực Australia (trường hợp có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó).

- Bản sao (certified true copy) một trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh,.v.v.). 

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

1.2. Hộ chiếu bị mất hoặc hư hỏng:

- 01 Tờ khai (tải mẫu tại đâyvà 02 ảnh giống nhau (cỡ 4x6 cm, chụp trên phông nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, chụp không quá 01 năm), trong đó có 01 ảnh dán vào Tờ khai và 01 ảnh đính kèm. Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu

- Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng thì nộp hộ chiếu đó (để làm thủ tục hủy). 

- Trường hợp hộ chiếu bị mất thì nộp đơn trình báo mất hộ chiếu (có xác nhận của cảnh sát) hoặc police report. 

- Bản sao (certified true copy) một trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp như Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh.v.v.). 

- Bản chụp thị thực Australia (trường hợp có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó).

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

Lưu ý: Hộ chiếu bị mất đã thông báo với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, sau đó lại tìm thấy, thì không còn giá trị sử dụng vì việc hủy hộ chiếu này đã thông báo cho các cơ quan chức năng trong nước, đương đơn có thể không được nhập cảnh Việt Nam với hộ chiếu này. Do đó, khi tìm thấy hộ chiếu bị mất thì cần gửi đến Đại sứ quán để Đại sứ quán hủy hộ chiếu và gửi trả lại đương đơn.

1.3. Cấp hộ chiếu riêng cho trẻ em có ảnh dán vào hộ chiếu của bố hoặc mẹ:

Trường hợp này phải làm thủ tục cấp hộ chiếu mới cho cả con và cấp hộ chiếu mới cho bố hoặc mẹ.

- 01 Tờ khai của trẻ em và 02 ảnh (theo mẫu và hướng dẫn ở trên). Tờ khai do cha hoặc mẹ ký thay.

- 01 Tờ khai của bố hoặc mẹ và 02 ảnh (theo mẫu và hướng dẫn ở trên).

- Bản sao (certified true copy) Giấy khai sinh Việt Nam của trẻ em đó.

- Bản sao (certified true copy) một trong các giấy tờ của bố hoặc mẹ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh,.v.v.). 

- Bản chụp thị thực Australia của trẻ em đó và của bố hoặc mẹ (trường hợp có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó).

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

2/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả: 

Nộp hồ sơ hoặc trả kết quả có thể thực hiện trực tiếp tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc qua bưu điện, nhưng phải đảm bảo ít nhất 01 lần người đề nghị cấp hộ chiếu phải có mặt tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

3/ Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp không đủ căn cứ để cấp lại hộ chiếu phải điện về xác minh với các cơ quan trong nước hoặc cơ quan đại diện đã cấp hộ chiếu để xác minh. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quyết định việc cấp hộ chiếu trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng nói trên. 

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606 (Postal Address)

Telephone: (61-2) 6286 6059 (EXT: 101/102); 

Direct line: (61-2) 6286 8465 / 62865660

Fax: 61-2-6286 4534
Email: vembassy@iinet.net.au
Từ 9h15 - 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

======================================================================================


B. THỦ TỤC CẤP GIẤY THÔNG HÀNH:

1/ Hồ sơ:

a/ Đối với trường hợp ra nước ngoài có thời hạn để công tác, học tập, du lịch hoặc giải quyết việc riêng khác mà hộ chiếu bị mất hoặc hết hạn; không được nước ngoài cho cư trú, bị buộc xuất cảnh hoặc tự nguyện xin về nước nhưng không có hộ chiếu còn giá trị:

- 01 Tờ khai (tải theo mẫu tại đây02 ảnh giống nhau (cỡ 4x6 cm, chụp trên phông nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, chụp không quá 01 năm), trong đó có 01 ảnh dán vào Tờ khai và 01 ảnh đính kèm. Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu. Trường hợp tự nguyện xin về nước thì ghi rõ nguyện vọng trong tờ khai.

- Bản sao (certified true copy) một trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp như Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh.v.v.). 

- Hộ chiếu đã hết hạn sử dụng (nếu có).

- Trường hợp mất hộ chiếu thì nộp đơn trình báo mất hộ chiếu (nếu tự nguyện về nước thì đơn trình báo mất hộ chiếu phải có xác nhận của chính quyền nước sở tại).

- Bản chụp thị thực Australia nếu có.

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

Lưu ý: Hộ chiếu bị mất đã thông báo với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, sau đó lại tìm thấy, thì không còn giá trị sử dụng vì việc hủy hộ chiếu này đã thông báo cho các cơ quan chức năng trong nước, đương đơn có thể không được nhập cảnh Việt Nam với hộ chiếu này. Do đó, khi tìm thấy hộ chiếu bị mất thì cần gửi đến Đại sứ quán để Đại sứ quán hủy hộ chiếu và gửi trả lại đương đơn.

2/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

Nộp hồ sơ hoặc trả kết quả có thể thực hiện trực tiếp tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc qua bưu điện, nhưng phải đảm bảo ít nhất 01 lần người xin cấp giấy thông hành phải có mặt tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (trừ trường hợp đang bị phía nước ngoài giam giữ).

3/ Thời hạn giải quyết:

a/ Đối với trường hợp phải về nước theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ở trong nước mà hộ chiếu không còn giá trị, Cơ quan đại diện Việt Nam cấp giấy thông hành theo theo thông báo của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

b/ Đối với các trường hợp khác:

- Đối với trường hợp ra nước ngoài có thời hạn để công tác, học tập, du lịch hoặc giải quyết việc riêng khác mà hộ chiếu bị mất hoặc hết hạn; không được nước ngoài cho cư trú, bị buộc xuất cảnh hoặc tự nguyện xin về nước nhưng không có hộ chiếu còn giá trị:

+ Trường hợp có đủ căn cứ để cấp Giấy thông hành: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

+ Trong trường hợp không đủ căn cứ để cấp Giấy thông hành mà phải làm thủ tục xác minh với cơ quan trong nước: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quyết định việc cấp giấy thông hành trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh.

- Đối với trường hợp có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài nhưng không có hộ chiếu còn giá trị: Cơ quan đại diện gửi yêu cầu xác minh về Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chỉ cấp giấy thông hành khi có ý kiến chấp thuận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh./.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606 (Postal Address)

Telephone: (61-2) 6286 6059 (EXT: 101/102); 
Direct line: (61-2) 6286 8465 / 62865660

Fax: 61-2-6286 4534
Email: vembassy@iinet.net.au
Từ 9h15 - 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Print

Number of views (8974)/Comments (0)

Unilateral Visa exemption for following passports holders:

- the UK, Germany, Italy, France and Spain (valid until 30th June 2017); and

- Japan, the Repulic of Korea, Denmark, Norway, Sweeden, Findland, Russian Federation, Belarus.

Conditions applied.

The Vietnamese Embassies and Consular Offices are the ONLY Competent Government Agencies, who are authoried to issue visas abroad.

WARNING ON APPLYING VISA ONLINE (PAYMENT MADE ONLINE) TO GET VISA ON ARRIVAL:

- We would like to announce that the following websites are not legitimate:

http://vietnam-embassy.org, http://myvietnamvisa.com, http://vietnamvisacorp.com, http://vietnam-visa.com, http://visavietnam.gov.vn, http://vietnamvisa.gov.vn, http://visatovietnam.gov.vn, http://vietnam-visa.gov.vn, www.vietnam-visa.com, www.visavietnamonline.org, www.vietnamvs.com, and other websites which may exist.

- The Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam and the Embassy of Viet Nam in Australia have recently received many feedbacks from foreign nationals on the visa online service provided by above-mentioned websites.
- The Embassy holds no responsibility for any visa application for Viet Nam provided by these services.

In order to avoid any risks that may arise when boarding flights or at ports of entry in Viet Nam due to possible miscommunication, travellers are strongly recommended to apply with the Vietnamese Embassies and Consular General Offices in Australia to get visas before leaving BY POST OR IN PERSON.

TOURIST VISA

Entry visas to Viet Nam can be applied BY POST or IN PERSON (by the applicant or anyone on his/her behalf) at the Embassy.

By post (Check list): Original passport, form + photo, fee in AUD (Money Order, Bank Cheque, or cash), return envelop.

In person (check list): Original passport, form+photo, cash in AUD.

Visa form is downloaded here, or in this article or in home page (Form for Consular Services). Please see detailed instructions in this article.

For the USA passport, the minimum visa's validity is up to 01-year multiple entries.


Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Step 1: Certification by the Embassy of Viet Nam of your signature in Criminal Records Form and certification of true copy of your passport;

Step 2: Submission of paper work as required to the Vietnamese competent authority in Viet Nam (Department of Justice of the Province/cities where you resided; or the Hanoi-based National Center for Criminal Records- NCCR) by post or in person to get the Criminal Records Certificate; and

Step 3: Translation into English of the Criminal Records Certificate obtained at Step 2 which can be done at our Embassy.

Step 4:  Submission of the Vietnamese Criminal Records Certificate and its translated version to the relevant Australian authority.