Thursday, December 13, 2018

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Cấp HỘ CHIẾU phổ thông và giấy thông hành

Author: vembassy/Friday, May 06, 2016/Categories: for vietnamese

Rate this article:
No rating

A. THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG:

Lưu ý: Người Việt Nam đang ở nước ngoài chưa được cấp hộ chiếu nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Không có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam;

b) Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. 

I. THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG LẦN ĐẦU:

Áp dụng cho: (1) Trẻ mới sinh ra ở nước ngoài; (2) Người xuất cảnh Việt Nam đã lâu, chưa được cấp hộ chiếu lần nào. 

1/ Hồ sơ:

1.1.  Trẻ mới sinh ra ở nước ngoài:

- 01 Tờ khai (theo mẫu tải tại đây). Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu, ghi họ tên theo trật tự tiếng Việt (ghi theo thứ tự: họ, tên đệm, tên). 

02 ảnh giống nhau, với tiêu chuẩn sau (bấm vào đây để xem cụ thể tiêu chuẩn ảnh hộ chiếu):  

    + Cỡ ảnh 4 cm x 6 cm, chụp không quá 1 năm, trên nền trắng (background colour: white), khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh. Đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm.

   + Mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, chất lượng ảnh tốt (không bị mờ).

    Lưu ý: Các ảnh không đủ tiêu chuẩn máy cấp hộ chiếu sẽ không nhận diện được, nên sẽ không cấp được hộ chiếu.

- Bản sao (certified true copy) Giấy khai sinh Việt Nam của trẻ em đó. Trường hợp chưa có Giấy khai sinh Việt Nam thì cần làm thủ tục Ghi chú hộ tịch việc khai sinh hoặc xin cấp Giấy khai sinh Việt Nam (xin xem hướng dẫn tại website này).

- Bản sao (certified true copy) hộ chiếu của bố và của mẹ. Trường hợp bố hoặc mẹ không có hộ chiếu Việt Nam thì cần làm thủ tục lựa chọn quốc tịch Việt Nam khi làm thủ tục ghi chú hộ tịch hoặc đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán (xin xem hướng dẫn tại website này).

- Bản chụp thị thực Australia của bố và của mẹ (trường hợp bố, mẹ đồng thời có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó).

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

Lưu ý: Trường hợp vừa làm thủ tục đăng ký khai sinh, vừa đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ mới sinh ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

Nếu CHƯA đăng ký khai sinh tại cơ quan của nước ngoài: Nộp Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu tải tại đây) và bản gốc Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp (Proof of Birth);

Hoặc nếu Đàđăng ký khai sinh tại cơ quan của nước ngoài: Nộp Tờ khai Ghi chú vào sổ hộ tịch việc khai sinh (theo mẫu tải tại đây) và bản sao Giấy khai sinh do phía nước ngoài cấp;

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu tải tại đây);
- Văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con (theo mẫu tải tại đâynếu bố hoặc mẹ không có hộ chiếu Việt Nam, chỉ có hộ chiếu nước ngoài.
- Bản sao/JP/Certified các giấy tờ sau: Giấy Đăng ký kết hôn, hộ chiếu của bố, hộ chiếu của mẹ;
01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

Tên đầy đủ của trẻ trong các mẫu tờ khai phải nhất quán, trong đó họ (family name) phải đặt lên trước theo trật tự tiếng Việt; tên (given name) và tên đệm (middle name) cũng phải nhất quán theo thứ tự. Ví dụ: trẻ tên là "Nguyễn Hà Allan John" thì các tờ khai cũng phải đúng thứ tự như vậy (không được ghi trong tờ khai khai sinh là " Nguyễn Hà Allan John", trong khi tờ khai hộ chiếu lại ghi "Nguyễn Allan John Hà").

1.2. Người xuất cảnh Việt Nam đã lâu, chưa được cấp hộ chiếu lần nào: 

- 01 Tờ khai (tải mẫu tại đây).

Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu, ghi họ tên theo trật tự tiếng Việt (ghi theo thứ tự: họ, tên đệm, tên). 

02 ảnh giống nhau, với tiêu chuẩn sau (bấm vào đây để xem cụ thể tiêu chuẩn ảnh hộ chiếu):  

   + Cỡ ảnh 4 cm x 6 cm, chụp không quá 1 năm, trên nền trắng (background colour: white), khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh. Đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm.

   + Mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, chất lượng ảnh tốt (không bị mờ).

    Lưu ý: Các ảnh không đủ tiêu chuẩn máy cấp hộ chiếu sẽ không nhận diện được, nên sẽ không cấp được hộ chiếu.

+ Tờ khai cần ghi rõ ràng, chính xác địa chỉ thường trú, tạm trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, họ tên bố mẹ, người thân ở Việt Nam (cùng địa chỉ nơi ở và số điện thoại liên hệ nếu có). Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính thì cần ghi rõ địa chỉ cũ và địa chỉ mới.

- Bản chụp các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có) dùng để làm căn cứ cấp hộ chiếu như Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh, Sổ Hộ khẩu, Thẻ Cư tri, giấy tờ chứng minh quốc tịch của cha và mẹ, Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy phép xuất cảnh.v.v.). 

Trường hợp không có các giấy tờ trên thì cần nộp bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu tải tại đây). 

- Bản chụp thị thực Australia (trường hợp có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó).

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

2/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả: 

Người đề nghị cấp hộ chiếu phải trực tiếp có mặt tại trụ sở Đại sứ quán để nộp hồ sơ. Việc trả kết quả có thể qua đường bưu điện theo yêu cầu của dương đơn (đương đơn cần gửi phong bì bảo đảm và chịu trách nhiệm nếu hộ chiếu bị thất lạc trong quá trình gửi qua đường bưu điện).

3/ Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu hồ sơ không phải xác minh với các cơ quan chức năng trong nước. 

- Trường hợp cần phải xác minh với các cơ quan trong nước: Đại sứ quán chỉ cấp hộ chiếu sau khi có ý kiến đồng ý của các cơ quan chức năng ở Việt Nam. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến trả lời của các cơ quan này, Đại sứ quán sẽ cấp hộ chiếu. 

II. THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (do bị mất, hư hỏng, hết thời hạn sử dụng, hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cấp lại, tách trẻ em trong hộ chiếu của cha mẹ): 

1/ Hồ sơ: 

1.1. Hộ chiếu sắp hết hạn hoặc đã hết hạn:

- 01 Tờ khai (tải mẫu tại đây

Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu, ghi họ tên theo trật tự tiếng Việt (ghi theo thứ tự: họ, tên đệm, tên). 

- 02 ảnh giống nhau, với tiêu chuẩn sau (bấm vào đây để xem cụ thể tiêu chuẩn ảnh hộ chiếu):  

   + Cỡ ảnh 4 cm x 6 cm, chụp không quá 1 năm, trên nền trắng (background colour: white), khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh. Đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm.

   + Mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, chất lượng ảnh tốt (không bị mờ).

    Lưu ý: Các ảnh không đủ tiêu chuẩn máy cấp hộ chiếu sẽ không nhận diện được, nên sẽ không cấp được hộ chiếu.

- Bản chính hộ chiếu sắp hết hạn hoặc đã hết hạn (để làm thủ tục hủy);

- Bản chụp thị thực Australia (trường hợp có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó);

- Bản chụp một trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh,.v.v.);

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi và nhận trả qua đường bưu điện). Đương đơn cần gửi phong bì bảo đảm và chịu trách nhiệm nếu hộ chiếu bị thất lạc trong quá trình gửi và nhận qua đường bưu điện;

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

1.2. Hộ chiếu bị mất hoặc hư hỏng:

- 01 Tờ khai (tải mẫu tại đây

Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu, ghi họ tên theo trật tự tiếng Việt (ghi theo thứ tự: họ, tên đệm, tên). 

- 02 ảnh giống nhau, với tiêu chuẩn sau (bấm vào đây để xem cụ thể tiêu chuẩn ảnh hộ chiếu):  

   + Cỡ ảnh 4 cm x 6 cm, chụp không quá 1 năm, trên nền trắng (background colour: white), khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh. Đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm.

   + Mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, chất lượng ảnh tốt (không bị mờ).

    Lưu ý: Các ảnh không đủ tiêu chuẩn máy cấp hộ chiếu sẽ không nhận diện được, nên sẽ không cấp được hộ chiếu.

- Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng thì nộp hộ chiếu đó (để làm thủ tục hủy). 

- Trường hợp hộ chiếu bị mất: nộp đơn trình báo mất hộ chiếu - police report (có xác nhận của cảnh sát) hoặc reference number do cảnh sát cung cấp sau khi khai báo; và kèm theo bản chụp hộ chiếu bị mất (nếu có).

- Bản sao (certified copy) một trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp như Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh.v.v.). 

- Bản chụp thị thực Australia (trường hợp có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó).

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ được yêu cầu nhận kết quả qua đường bưu điện, nhưng đương đơn cần có mặt tại trụ sở khi nộp hồ sơ). 

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

Lưu ý: Hộ chiếu bị mất đã thông báo với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, sau đó lại tìm thấy, thì không còn giá trị sử dụng vì việc hủy hộ chiếu này đã thông báo cho các cơ quan chức năng trong nước, đương đơn có thể không được nhập cảnh Việt Nam với hộ chiếu này. Do đó, khi tìm thấy hộ chiếu bị mất thì cần gửi đến Đại sứ quán để Đại sứ quán hủy hộ chiếu và gửi trả lại đương đơn.

1.3. Cấp hộ chiếu riêng cho trẻ em có ảnh dán vào hộ chiếu của bố hoặc mẹ:

Trường hợp này phải làm thủ tục cấp hộ chiếu mới cho cả con và cấp hộ chiếu mới cho bố hoặc mẹ.

- 01 Tờ khai của trẻ em và 02 ảnh (theo mẫu và hướng dẫn ở trên). Tờ khai do cha hoặc mẹ ký thay.

- 01 Tờ khai của bố hoặc mẹ và 02 ảnh (theo mẫu và hướng dẫn ở trên).

- Bản sao (certified true copy) Giấy khai sinh Việt Nam của trẻ em đó.

- Bản sao (certified true copy) một trong các giấy tờ của bố hoặc mẹ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh,.v.v.). 

- Bản chụp thị thực Australia của trẻ em đó và của bố hoặc mẹ (trường hợp có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài đó).

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi và nhận trả qua đường bưu điện). Đương đơn cần gửi phong bì bảo đảm và chịu trách nhiệm nếu hộ chiếu bị thất lạc trong quá trình gửi và nhận qua đường bưu điện.

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

2/ Thời hạn giải quyết: 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp không đủ căn cứ để cấp lại hộ chiếu phải điện về xác minh với các cơ quan trong nước hoặc cơ quan đại diện đã cấp hộ chiếu để xác minh. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quyết định việc cấp hộ chiếu trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng nói trên. 

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Office: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Postal Address: PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Telephone: (61-2) 6286 6059 (EXT: 101/102); 

Direct line: (61-2) 6286 8465 / 62865660

Fax: 61-2-6286 4534
Email: vembassy@iinet.net.au
Từ 9h15 - 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

======================================================================================


B. THỦ TỤC CẤP GIẤY THÔNG HÀNH:

1/ Hồ sơ:

a/ Đối với trường hợp ra nước ngoài có thời hạn để công tác, học tập, du lịch hoặc giải quyết việc riêng khác mà hộ chiếu bị mất hoặc hết hạn; không được nước ngoài cho cư trú, bị buộc xuất cảnh hoặc tự nguyện xin về nước nhưng không có hộ chiếu còn giá trị:

- 01 Tờ khai (tải theo mẫu tại đây) . Các thông tin điền vào tờ khai viết bằng tiếng Việt, có dấu, ghi họ tên theo trật tự tiếng Việt (ghi theo thứ tự: họ, tên đệm, Việt). Trường hợp tự nguyện xin về nước thì ghi rõ nguyện vọng trong tờ khai.

- 02 ảnh giống nhau, với tiêu chuẩn sau (bấm vào đây để xem cụ thể tiêu chuẩn ảnh hộ chiếu):  

   + Cỡ ảnh 4 cm x 6 cm, chụp không quá 1 năm, trên nền trắng (background colour: white), khuôn mặt chiếm 60% đến 70% ảnh. Đỉnh đầu cách đỉnh trên của ảnh từ 0,7 cm đến 1 cm.

   + Mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, chất lượng ảnh tốt (không bị mờ).

    Lưu ý: Các ảnh không đủ tiêu chuẩn máy cấp hộ chiếu sẽ không nhận diện được, nên sẽ không cấp được hộ chiếu.

- Bản sao (certified true copy) một trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp như Giấy chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh.v.v.). 

- Hộ chiếu đã hết hạn sử dụng (nếu có).

- Trường hợp mất hộ chiếu thì nộp đơn trình báo mất hộ chiếu (nếu tự nguyện về nước thì đơn trình báo mất hộ chiếu phải có xác nhận của chính quyền nước sở tại).

- Bản chụp thị thực Australia còn giá trị.

- 01 phong bì express/registered (return envelop) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ yêu cầu gửi trả qua đường bưu điện).

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "The Embassy of Viet Nam").

Lưu ý: Hộ chiếu bị mất đã thông báo với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, sau đó lại tìm thấy, thì không còn giá trị sử dụng vì việc hủy hộ chiếu này đã thông báo cho các cơ quan chức năng trong nước, đương đơn có thể không được nhập cảnh Việt Nam với hộ chiếu này. Do đó, khi tìm thấy hộ chiếu bị mất thì cần gửi đến Đại sứ quán để Đại sứ quán hủy hộ chiếu và gửi trả lại đương đơn.

2/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

Người đề nghị cấp hộ chiếu phải trực tiếp có mặt tại trụ sở Đại sứ quán để nộp hồ sơ. Việc trả kết quả có thể qua đường bưu điện theo yêu cầu của dương đơn (trừ trường hợp đang bị phía nước ngoài giam giữ, cơ quan có thẩm quyền của Australia có thể nộp hồ sơ thay cho người đề nghị cấp Giấy thông hành).

3/ Thời hạn giải quyết:

a/ Đối với trường hợp phải về nước theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ở trong nước mà hộ chiếu không còn giá trị, Cơ quan đại diện Việt Nam cấp giấy thông hành theo theo thông báo của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

b/ Đối với các trường hợp khác:

- Đối với trường hợp ra nước ngoài có thời hạn để công tác, học tập, du lịch hoặc giải quyết việc riêng khác mà hộ chiếu bị mất hoặc hết hạn; không được nước ngoài cho cư trú, bị buộc xuất cảnh hoặc tự nguyện xin về nước nhưng không có hộ chiếu còn giá trị:

+ Trường hợp có đủ căn cứ để cấp Giấy thông hành: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

+ Trong trường hợp không đủ căn cứ để cấp Giấy thông hành mà phải làm thủ tục xác minh với cơ quan trong nước: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quyết định việc cấp giấy thông hành trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh.

- Đối với trường hợp có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài nhưng không có hộ chiếu còn giá trị: Cơ quan đại diện gửi yêu cầu xác minh về Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chỉ cấp giấy thông hành khi có ý kiến chấp thuận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh./.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đề nghị liên hệ:

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Văn phòng: 6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT 2606, Australia 

Địa chỉ thư tín (Postal Address): PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia.

Telephone: (61-2) 6286 6059 (EXT: 101/102); 
Direct line: (61-2) 6286 8465 / 62865660

Fax: 61-2-6286 4534
Email: vembassy@iinet.net.au
Từ 9h15 - 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Print

Number of views (56508)/Comments (0)

TOURIST VISA

Entry visas to Viet Nam can be applied BY POST, IN PERSON or ONLINE (by the applicant or anyone on his/her behalf at the Embassy).
APPLY ONLINE: For Australian and New Zealand passport holders and for the purposes of tourism & family visiting only.
Step 1: Read carefully general instructions HERE;
Step 2: Please click here: www.vietnamembassyvisa.org.au to fill online form, upload passport copy and photo;
Step 3: Transfer money; and
Step 4: Loose-leaf visa will be sent by post to your address (processing within 01-02 working day, excluding express posting).
APPLYING BY POST (Check list): Original passport, application form (with photo attached), fee in AUD (Cash, Money Order, Bank Cheque, Company Cheque; Personal Cheque is accepted but not encouraged; payable to "the Embassy of Viet Nam") and one envelop for returning. 

Postal Address: PO BOX 98, Mawson ACT 2607, Australia. 

Processing time: 24 hours after all the suficient documents are received (express service for same day with extra fee).

Please download the application form here: Vietnamese visa form (1).doc

APPLY IN PERSON: Application form, passport, fee (cash, money order or cheque). Address: 6 Timbarra Crescent, O' Malley ACT 2606.

WARNING:

We recently received a cluster of complaints from both Australian and foreign travellers and businesses about their online visa applications to Viet Nam. Some of them complained that they could not board the flight because their airlines do not accept online visa on arrival. Others filled in online visa applications via unauthorized and/or untrustworthy websites so that they were certainly denied entry and paid a fine because they turned up with fake visas.

For reasons as such, travellers and businesses to Viet Nam are strongly recommended to contact the Embassy of the S.R. of Viet Nam in Australia for consultations and advices before lodging their visa applications. They are also encouraged to obtain their visas before departure.

Unilateral Visa exemption for following passports holders:

- The UK, Germany, Italy, France and Spain (valid until 30th June 2018); and

- Japan, the Repulic of Korea, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Russian Federation, Belarus.

Conditions applied.

Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Step 1: Certification by the Embassy of Viet Nam of your signature in Criminal Records Form and certification of true copy of your passport;

Step 2: Submission of paper work as required to the Vietnamese competent authority in Viet Nam (Department of Justice of the Province/cities where you resided; or the Hanoi-based National Center for Criminal Records- NCCR) by post or in person to get the Criminal Records Certificate; and

Step 3: Translation into English of the Criminal Records Certificate obtained at Step 2 which can be done at our Embassy.

Step 4:  Submission of the Vietnamese Criminal Records Certificate and its translated version to the relevant Australian authority.