Monday, May 01, 2017

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Cấp Giấy miễn thị thực

5-year Visa Exemption Certificate

- Giấy miễn thị thực có giá trị 5 năm (hoặc giá trị đến trước thời hạn của hộ chiếu 6 tháng).

- Người có Giấy miễn thị thực được nhập xuât cảnh Việt Nam nhiều lần để thăm thân hoặc giải quyết việc riêng trong thời gian của Giấy này, mỗi lần nhập cảnh được cư trú 180 ngày; và có thể được gia hạn cư trú thêm tại Việt Nam không quá 180 ngày nữa (nếu có tổ chức, cá nhân Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng).

This Certificate is for :

- Foreign passport holder of Vietnamese origin; and

- Foreign passport holder who is spouse, son/daughter, or parent of the foreign passport holder of Vietnamese origin.

Khuyến cáo về dịch bệnh do virus Zika

Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Zika đang bùng phát mạnh tại nhiều nước, trong đó có Xing-ga-po, Thái Lan, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị công dân khi xuất nhập cảnh các nước có dịch bệnh cần lưu ý một số điểm (xin xem chi tiết trong tin này).

Tuesday, December 15, 2015

Criminal Records Certificate (police check) for foreigners who resided in Viet Nam at the Vietnamese National Center for Criminal Records

Step 1: Certification by the Embassy of Viet Nam of your signature in Criminal Records Form and true copy of your passport:

Attention: You have to choose to apply Criminal Records Certificate No. 1 (not mentioning convictions which was deleted) or Criminal Records Certificates No. 2 (mentioning convictions which was deleted). You have to check with Australian authority to decide which Certificate is suitable for you.

- Carefully fill in Vietnamese form for Criminal Records Certificate No. 1, click here (English version click here for your reference). You can authorise someone in Viet nam to submit and get the Certificate No. 1 for you; or

- Carefully fill in the Vietnamese form for Criminal Records Certificate No. 2 , click here (English version click here for your reference). You can NOT authorise anyone, but to do it yourself (submission in person at the Vietnamese NCCR or by international post). 

Only the fully-filled Vietnamese form is accepted; the English form for reference only. 

* Please sent to our Embassy:

- Fully-filled Vietnamese form for Criminal Records Certificate (No.1 or No.2)

- A certified copy of your passport.

- A copy of your passport (including front page and the pages showing Vietnamese visa and Vietnamese border stamps).

- A returned pre-paid self-addressed envelop (registered or express).

- Fee in AUD (in cash, money order or bank cheque payable to "the Embassy of Viet nam").

For more details, please contact: 

The Embassy of Viet Nam in Australia
6 Timbarra Crescent, O'Malley ACT, 2606, Australia
Phone: (02) 6286 6059 (EXT: 101/102)
DirectLine: (02) 6286 5660 or (02) 6286 8465
Fax: (02) 6286 4534
Email : vembassy@iinet.net.au

Working hours: from 9.15 am to 5.00 pm Monday to Friday (except public holidays).

Step 2: Submission of paper work as required to the Vietnamese competent authority in Viet Nam (Department of Justice of the Province/cities where you resided; or the Hanoi-based National Center for Criminal Records- NCCR) by post or in person to get the Criminal Records Certificate

Please see the instructions of the Vietnamese National Center for Criminal Records here. You can contact them by telephone or email to answer your further questions.

 

 

Print

Categories: Consular servicesNumber of views: 7521

Tags: