Wednesday, August 23, 2017

Thủ tục dành cho công dân Việt Nam (for Vietnamesse)

Cấp Giấy miễn thị thực

5-year Visa Exemption Certificate

- Giấy miễn thị thực có giá trị 5 năm (hoặc giá trị đến trước thời hạn của hộ chiếu 6 tháng).

- Người có Giấy miễn thị thực được nhập xuât cảnh Việt Nam nhiều lần để thăm thân hoặc giải quyết việc riêng trong thời gian của Giấy này, mỗi lần nhập cảnh được cư trú 180 ngày; và có thể được gia hạn cư trú thêm tại Việt Nam không quá 180 ngày nữa (nếu có tổ chức, cá nhân Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng).

This Certificate is for :

- Foreign passport holder of Vietnamese origin; and

- Foreign passport holder who is spouse, son/daughter, or parent of the foreign passport holder of Vietnamese origin.

Khuyến cáo về dịch bệnh do virus Zika

Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Zika đang bùng phát mạnh tại nhiều nước, trong đó có Xing-ga-po, Thái Lan, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị công dân khi xuất nhập cảnh các nước có dịch bệnh cần lưu ý một số điểm (xin xem chi tiết trong tin này).

Friday, January 08, 2016

Unilateral Visa exemption for following passports holders:

Vietnamese entry visa is required for all foreigners wishing to visit Viet Nam, except citizens of countries having bilateral agreements on visa exemption with Viet Nam or enjoying visa exemption by the Vietnamese Government's unilateral decision.

The Vietnamese Government has UNILATERALLY decided that holders of passports from these countries will be waived off Vietnamese visas, if meeting all the following conditions:

- Tentative duration of stay in Viet Nam does not exceed 15 days (If tentative duration of stay is over 15 days, the applicant must apply for visa in advance);

- Passport's validity remains at least 06 months from the date of existing Viet Nam;

- For those who visited Viet Nam before, this entry date must be over 30 days since the last entry (If this entry is 30 days or less since the last entry, the applicant has to apply for visa in advance).

- In case the applicant intends for multiple entries in which the entry date of the second tentative entry is 30 days or less since the exit date of the first tentative entry, he/she must apply visa for the second entry. For example: The tentative first entry is from 01 June to 10 June, exiting Viet Nam and coming back Viet Nam from 27 June to 05 July, the applicant must apply for the second entry (27 June-5 July).

Note: Passport holders of Germany, France, the UK, Italy and Spain is exempted from Vietnamese visa from 01st July 2016 to 30th June 2017.

Print

Categories: Consular services, dịch vụ lãnh sự, foreignerNumber of views: 16881

Tags: for foreigner