Tuesday, August 9, 2022

Business - Economics

Friday, December 8, 2017

Úc bắt đầu cho phép nhập khẩu trở lại tôm chưa nấu chín

Theo China Daily, gần 100 tấn tôm trị giá 1,9 triệu USD vừa được các nhà XK tôm giao từ Trung Quốc tới Úc.

http://cafef.vn/uc-bat-dau-cho-phep-nhap-khau-tro-lai-tom-chua-nau-chin-20171121141547603.chn

 

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 7650

Tags:

Gallery