Wednesday, January 23, 2019

Business - Economics

Friday, December 08, 2017

Úc kết luận thép dạng cuộn của Việt Nam không bán phá giá

Đây là kết quả được đề cập trong báo cáo các dữ liệu trọng yếu mới đây của Ủy ban Chống bán giá Úc (ADC) đối với thép dây cuộn nhập khẩu từ Hàn Quốc, Indonesia và Việt Nam.

http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/thi-truong-kinh-doanh-c-97/uc-ket-luan-thep-dang-cuon-cua-viet-nam-khong-ban-pha-gia-76066.html

Print

Categories: Business/Economics, kinh doanh - kinh tếNumber of views: 2103

Tags:

Gallery